Web Design Contest

ประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดเว็บไซต์ กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iWDC2020
ออกแบบเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “Student's Life in University“

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 เว็บไซต์
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในวันที่สมัครรับทุนไม่ต่ำกว่า 2.30
4) ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานกำหนด

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
- ห้ามนำข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้ทำเว็บไซต์
- ไม่จำกัดภาษาในการสร้างเว็บไซต์
- ห้ามใช้ซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla, WordPress, Adobe Museเป็นต้น
- ห้ามใช้ Adobe Flash
- ใช้เครื่องมือ และซอฟแวร์ต่างๆ ได้ เช่น Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks, HTML Editor สำหรับจัดทำเว็บไซต์ได้เป็นต้น
- เว็บไซต์สามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอแบบสัมผัสได้ และรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด
- ห้ามตั้งชื่อไฟล์ต่างๆ เป็นภาษาไทย และห้ามใช้อักขระพิเศษ เช่น หน้าหลัก #1.html

เกณฑ์การพิจารณาประกวดตัดสิน
- First Impression: ดูโดยรวมแล้วน่าสนใจ อยากติดตาม
- Idea/Concept: แนวความคิดในการออกแบบ ใช้ลูกเล่นการเข้าถึงเนื้อหา
- Volume: ปริมาณงานไม่มากไม่น้อย เนื้อหา รูปภาพ พอเหมาพอดี
- Graphic Design: การออกแบบ จัดวาง เหมาะสมกับเนื้อหา รูปภาพที่นำมาทำเว็บไซต์
- User Experience: การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้โดยง่ายสะดวก ไม่หลงทิศทาง
- Technical Skill: การใช้โปรแกรมหรือเทคนิคพิเศษเพื่อใช้ควบคุมการนำเสนอเนื้อหา
- Own Contents: การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการนำเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การส่งผลงาน
ผู้สมัครต้องส่งผลงานทั้ง 2 แบบ

1) บันทึกลงแผ่นซีดี โดยแยกโฟลเดอร์ดังนี้
- website : ไฟล์ข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมดสำหรับนำเสนอ
- source : ไฟล์ต้นฉบับการออกแบบ รูปภาพต้นฉบับ แหล่งที่มา
- manual : ไฟล์คู่มือเอกสาร เพื่ออธิบายการติดตั้งลงเซิร์ฟเวอร์ในกรณีมีเทคนิคพิเศษหรือโปรแกรมเฉพาะทาง
ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาและแผ่นซีดีหรือแฟลชไดร์ฟ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ (เคานเตอร์ IT zone ชั้น 1)
ดาวน์โหลดใบสมัคร WDC

2) อัพโหลดไฟล์ต่างๆ บน Google ไดรฟ์ ดังนี้
- website : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมดสำหรับนำเสนอ
- source : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ต้นฉบับการออกแบบ รูปภาพต้นฉบับ แหล่งที่มา
- manual : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์คู่มือเอกสาร เพื่ออธิบายการติดตั้งลงเซิร์ฟเวอร์ในกรณีมีเทคนิคพิเศษ

โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ sfc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น sfc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com

3) ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- TOEIC (990) ระดับไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
- Tell me more (Placement/progress Test) ระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป
- Tell me more (Achievement Test) ระดับ 280 คะแนนขึ้นไป
*ผลคะแนนทดสอบให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย


กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2563

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คนผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ากรอกข้อมูลออนไลน์และเข้ากลุ่มไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสมัครเข้าคัดเลือกโครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์(ออนไลน์)

เข้ากลุ่มไลน์ WDC-2020 ลิ้งค์ :