Web Design Contest

ประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในปี 2020 นี้ จะได้รับข้อคิดเห็นจากกรรมการ เพื่อรับโอกาสและเตรียมพร้อมสำหรับการนำผลงานไปประกวดในปี 2021 สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดเว็บไซต์ กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iWDC2020
ออกแบบเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “Student's Life in University“

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 เว็บไซต์


เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
- ห้ามนำข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้ทำเว็บไซต์
- ไม่จำกัดภาษาในการสร้างเว็บไซต์
- ห้ามใช้ซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla, WordPress, Adobe Museเป็นต้น
- ห้ามใช้ Adobe Flash
- ใช้เครื่องมือ และซอฟแวร์ต่างๆ ได้ เช่น Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks, HTML Editor สำหรับจัดทำเว็บไซต์ได้เป็นต้น
- เว็บไซต์สามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอแบบสัมผัสได้ และรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด
- ห้ามตั้งชื่อไฟล์ต่างๆ เป็นภาษาไทย และห้ามใช้อักขระพิเศษ เช่น หน้าหลัก #1.html

เกณฑ์การพิจารณาประกวดตัดสิน
- First Impression: ดูโดยรวมแล้วน่าสนใจ อยากติดตาม
- Idea/Concept: แนวความคิดในการออกแบบ ใช้ลูกเล่นการเข้าถึงเนื้อหา
- Volume: ปริมาณงานไม่มากไม่น้อย เนื้อหา รูปภาพ พอเหมาพอดี
- Graphic Design: การออกแบบ จัดวาง เหมาะสมกับเนื้อหา รูปภาพที่นำมาทำเว็บไซต์
- User Experience: การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้โดยง่ายสะดวก ไม่หลงทิศทาง
- Technical Skill: การใช้โปรแกรมหรือเทคนิคพิเศษเพื่อใช้ควบคุมการนำเสนอเนื้อหา
- Own Contents: การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการนำเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การส่งผลงาน

อัพโหลดไฟล์ต่างๆ บน Google ไดรฟ์ ดังนี้
- website : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมดสำหรับนำเสนอ
- source : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ต้นฉบับการออกแบบ รูปภาพต้นฉบับ แหล่งที่มา
- manual : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์คู่มือเอกสาร เพื่ออธิบายการติดตั้งลงเซิร์ฟเวอร์ในกรณีมีเทคนิคพิเศษ

โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ wdc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น wdc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com


กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2563

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในปี 2020 นี้ จะได้รับข้อคิดเห็นจากกรรมการ เพื่อรับโอกาสและเตรียมพร้อมสำหรับการนำผลงานไปประกวดในปี 2021 สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดเว็บไซต์ กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ากรอกข้อมูลออนไลน์และเข้ากลุ่มไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสมัครเข้าคัดเลือกโครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์(ออนไลน์)

เข้ากลุ่มไลน์ WDC-2020 ลิ้งค์ :