Computer Programming Contest

แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในปี 2020 นี้ จะได้รับข้อคิดเห็นจากกรรมการ เพื่อรับโอกาสและเตรียมพร้อมสำหรับการนำผลงานไปประกวดในปี 2021 สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแข่งขันการเขียนโปรแกรม กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iCPC 2020
ลักษณะของผลงาน
หัวข้อหลักในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคือ "Smart Health"

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 แอพพลิเคชั่นเงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน

ด้านซอฟต์แวร์
1) ตัวระบบหรือแอปพลิเคชันสามารถอยู่ในรูปแบบโมบาย (Android, iOS, etc.) หรือ ทำเป็น cross-platform ผ่านระบบเว็บได้ โดยต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมแบบใดก็ได้ เพื่อให้เข้ากับหัวข้อหลัก "Smart Health" โดยสามารถออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) ได้อย่างอิสระ
2) ผู้สมัครสามารถประยุกต์ใช้ API, cloud services, และระบบฐานข้อมูลแบบใดก็ได้

ด้านฮาร์ดแวร์ (ถ้ามี)
1) ผู้สมัครสามารถสร้าง/ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อนำมาใช้กับตัวระบบหรือแอปพลิเคชัน


การส่งผลงาน
การส่งผลงานชิ้นสมบูรณ์ ผู้สมัครจำเป็นต้องบอกวิธีการติดตั้ง และทดสอบแอปพลิเคชันดังกล่าวอย่างชัดเจน มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และจำเป็นต้องมีลิงค์เพื่อดูวิดีโอสาธิตการทำงานของระบบ (5-10 นาที) ให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบผลงานได้

รายงานเอกสารที่ส่งมอบพร้อมผลงานต้องประกอบไปด้วย
1) ความเป็นมาและปัญหา
2) เทคโนโลยี, เทคนิคที่ใช้
3) การออกแบบ
4) การสาธิต/ทดสอบการทำงานของระบบ

ส่งตัวผลงานโดยอัพโหลดไฟล์งาน พร้อมทั้งข้อมูลอ้างอิงทุกอย่าง เช่น หลักการแนวความคิด ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ผังงานระบบ (System Flowchart) ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) เป็นต้น บน Google ไดรฟ์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ cpc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น cpc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com

ตัวชิ้นงานจะเน้นที่ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
• Concept
• Innovation
• Degree of Perfection
• Technical Element
• Design of Program
• Source Code Documentกำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2563

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในปี 2020 นี้ จะได้รับข้อคิดเห็นจากกรรมการ เพื่อรับโอกาสและเตรียมพร้อมสำหรับการนำผลงานไปประกวดในปี 2021 สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 087-868-3676, 092-195-6699


ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ากรอกข้อมูลออนไลน์และเข้ากลุ่มไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมคัดเลือกโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ออนไลน์)

เข้ากลุ่มไลน์ CPC-2020 ลิ้งค์ :