Computer Programming Contest

แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแข่งขันเขียนโปรแกรม กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iCPC 2019
ลักษณะของผลงาน
หัวข้อหลักในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคือ "CHAT BOT for better being"

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 แอพพลิเคชั่น
3) ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- RT-TEP ระดับ 2.5 คะแนนขึ้นไป
- TOEIC (990) ระดับไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
- Tell me more (Placement/progress Test) ระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป
- Tell me more (Achievement Test) ระดับ 280 คะแนนขึ้นไป
- คะแนนทดสอบภาษาจีนตามมาตรฐานของสถาบันการสอนภาษาจีน HSK ระดับ 3
*ผลคะแนนทดสอบให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร
4) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในวันที่สมัครรับทุนไม่ต่ำกว่า 2.30
5) ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานกำหนด
เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน

ด้านซอฟต์แวร์
1) ตัวแอปพลิเคชันอยู่ในรูปแบบโมบาย (Android, iOS, etc.) หรือ ทำเป็น cross-platform ผ่านระบบเว็บ โดยต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CHAT BOT engine ตัวใด ๆ ก็ได้
2) ผู้สมัครต้องสร้าง client แอปพลิเคชันที่ติดต่อกับเทคโนโลยี CHAT BOT engine ด้วยตนเอง โดยสามารถออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) ได้อย่างอิสระการส่งผลงาน
การส่งผลงานชิ้นสมบูรณ์ ผู้สมัครจำเป็นต้องบอกวิธีการติดตั้ง และทดสอบแอปพลิเคชั่นดังกล่าวอย่างชัดเจน มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และมีลิงค์เพื่อดูวิดีโอสาธิตการทำงานของระบบ ให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบผลงานได้ ถ้ามีการ upload ขึ้น Play Store หรือ App Store จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ

รายงานเอกสารที่ส่งมอบพร้อมผลงานต้องประกอบไปด้วย
1) ความเป็นมาและปัญหา
2) เทคโนโลยี, เทคนิคที่ใช้
3) การออกแบบ
4) การสาธิต/ทดสอบการทำงานของระบบ

ส่งตัวผลงานโดยอัพโหลดไฟล์งาน พร้อมทั้งข้อมูลอ้างอิงทุกอย่าง เช่น หลักการแนวความคิด ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ผังงานระบบ (System Flowchart) ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) เป็นต้น บน Google ไดรฟ์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ cpc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น cpc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com

ตัวชิ้นงานจะเน้นที่ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
• Concept
• Innovation
• Degree of Perfection
• Technical Element
• Design of Program
• Source Code Document

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในธีม “CHAT BOT” และร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 087-868-3676, 092-195-6699


ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ากรอกข้อมูลและเข้ากลุ่มไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมคัดเลือกโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ(ออนไลน์)